Marketingcommunicatie & ICT

In weinig takken van sport verschillen aanbieder en cliënt zo sterk als in de ICT. De uitdaging om een goede marketingcommunicatie op poten te zetten is dan ook groot… De magie van het onbekende maakt, dat de ICT te vaak wegkomt met een hoop getallen en veel vakjargon.

De klant verstaat deze vreemde taal niet, maar vertrouwt erop dat het wel goed zal zijn en gunt de opdracht…. En dan blijkt het geleverde toch niet aan te sluiten op de werkelijke hulpvraag. Cliënt begrijpt bovendien de facturering voor bijkomende diensten niet. Een ingewikkelde discussie vanuit twee totaal verschillende oogpunten is het gevolg…

De cliënt heeft een auto gekocht en wil rijden. Hij heeft geen boodschap aan wat er onder de motorkap gebeurt. De ICT branche moet daarom meer communiceren in termen van ‘gewin, gemak en genot’. Wat heeft de cliënt er aan, wat wordt hij of zij er beter van? Want dáár ligt de toegevoegde waarde.